Inicio
Estadística no paramétrica: pasado, presente y futuro

Wenceslao González Manteiga
Departamento de Estatística e Investigación Operativa
Universidade de Santiago de Compostela

Rosa María Crujeiras Casais
Departamento de Estatística e Investigación Operativa
Universidade de Santiago de Compostela

  • PDF PDF (333.63 KB)